Over Hanneke

Hanneke Cents

Ik ben Hanneke Cents – de Fooij en ik woon in Schalkhaar. Ik ben gelukkig getrouwd met Peter en trotse moeder van twee zoons: Siebe en Melle.

Achtergrond

In 2003 ben ik afgestudeerd als logopedist. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in verschillende logopediepraktijken. In 2011 ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb op freelance basis in de logopediepraktijken in Bathmen, Wilp en Fleringen gewerkt. In mijn manier van werken staat jouw kind centraal, waarbij ik het belangrijk vind om verder te kijken dan de hulpvraag. In mijn werkvisie vind ik het belangrijk om met alle betrokkenen jouw kind in al de facetten van zijn ontwikkeling te begeleiden. Een brug slaan tussen ouders, begeleiders, school en andere disciplines is van groot belang om de begeleiding te doen slagen. Sinds 2006 ben ik mij verder gaan specialiseren in de behandeling van kinderen met (ernstige) lees– en spellingsproblemen. Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en heb gewerkt als medebehandelaar Dyslexiezorg (ernstige, enkelvoudige dyslexie, EED).

Begin 2018 was een keerpunt in mijn logopedieloopbaan. Door de jaren heen ben ik het plezier in mijn werk en passie voor mijn werk kwijtgeraakt. Niet omdat ik het werken met kinderen niet meer leuk vond, nee! Mijn passie voor het werken met kinderen was er nog steeds. Maar werken met kinderen binnen een systeem waarin de hulpvraag niet meer centraal staat en zorg op maat bijna onmogelijk wordt, maakten mij verdrietig. Ik kon niet meer werken binnen een systeem dat geregeerd wordt door voortdurend nieuwe regels, richtlijnen, kwaliteitseisen en andere zaken die door zorgverzekeraars worden opgelegd. Daarom heb ik het roer omgegooid. In april 2018 heb ik mijn werk als logopedist en dyslexiebehandelaar in de 1e lijns zorg gedag gezegd. Tijdens een intensief business coaching traject heb ik mijn passie weer teruggevonden en ik ben mij gaan richten op een nieuwe tak binnen mijn bedrijf.

LeesLiever

Deze nieuwe tak is LeesLiever. LeesLiever staat voor leesplezier en leesmotivatie. Ik help jouw kind. Jouw kind dat geen plezier ervaart in de schriftelijke taal (lezen, begrijpend lezen en / of spellen). Jouw kind dat daarom gefrustreerd uit school komt. Jouw kind dat door deze frustratie ook het plezier in andere activiteiten dreigt kwijt te raken. Jouw kind, jouw trots, maar zijn / haar onmacht wordt ook jouw onmacht. Jouw onmacht, doordat jij niet meer weet hoe je jouw kind uit deze vicieuze cirkel kunt halen.

Door mijn achtergrond als dyslexiebehandelaar is deskundigheid een rode draad in mijn begeleiding. Maar plezier, motivatie en succeservaring voeren de boventoon. Vanuit mijn kernwaarden vertrouwen, deskundigheid, autonomie en passie neem ik jouw kind en jou als ouder mee op reis.

Van leesstress naar leessucces en van spellingstress naar spellingsucces!

De nieuwe website is nog in ontwikkeling. Je kunt mij nu al wel volgen via mijn Facebookpagina: www.facebook.com/LeesLieverGebaarmee

 

Baby & Kindergebaren

Voordat ik moeder werd, kwam ik via mijn logopedienetwerk in contact met Babygebaren. Door de link met de taalontwikkeling werd mijn interesse gewekt. Na de geboorte van Siebe zijn wij dan ook gestart met Babygebaren. Als moeder heb ik ervaren dat het contact tussen ouder en kind intenser, boeiender, plezieriger en intiemer wordt wanneer je de gesproken taal visueel ondersteunt door middel van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.

Daarom ben ik in mei 2015 gestart met de opleiding tot Babygebaren Specialist van Babygebaren Nederland. Na het behalen van mijn certificaat heb ik GEBAAR MEE! Baby & Kindergebaren opgezet.

Met het geven van workshops, oudercursussen en trainingen voor professionals hoop ik anderen te enthousiasmeren over het gebruik van Baby & Kindergebaren.

Met GEBAAR MEE! Baby & Kindergebaren draag ik, kennis en plezier over Baby & Kindergebaren, over aan anderen, vanuit de overtuiging dat het integreren van gebaren een meerwaarde geeft in de ouder – kind relatie. Een goede ouder – kind interactie wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor het goed verlopen van het taalverwervingsproces bij kinderen. Door Baby & Kindergebaren in te zetten ben je als ouder in staat te werken aan de basisvoorwaarden voor communicatie en vanuit hier een stevig fundament te leggen voor de verdere taalontwikkeling van je kind.

Maar bovenal: met Baby & Kindergebaren leg je de basis voor een plezierige, intieme en intense interactie met je kind!