Baby & Kindergebaren

Communiceren is contact maken, duidelijk maken wat je voelt, ervaart, waar je behoefte aan hebt of wat je mening is. Communicatie ontstaat op basis van interactie. Nog voordat je baby geboren wordt maak je al contact en vanaf het moment dat je je kindje in je armen houdt begint de wondere wereld van de interactie tussen ouder en kind.

Nog voordat je kind kan praten is hij / zij al in staat om te communiceren. Door het gebruik van Baby & Kindergebaren kun je op een leuke en betekenisvolle manier communiceren met je kind. Door je kind gebaren aan te leren uit de Nederlandse Gebarentaal, kun je de periode van alleen het begrijpen van gesproken taal naar het uiteindelijke (verstaanbaar) spreken overbruggen. Beginnen met gebaren kan al vanaf zes maanden.

 

Vanaf zes maanden hebben kinderen namelijk niet alleen aandacht voor de ouders en andere personen in de omgeving, maar ze krijgen ook aandacht voor voorwerpen die door de ouders binnen de interactie worden gebracht. Kinderen beginnen dan met associëren. Dit betekent dat kinderen een koppeling kunnen maken tussen een gesproken woord en een voorwerp, persoon, activiteit of situatie. Dit is een geschikt moment om te starten met Baby & Kindergebaren, omdat kinderen de gebaren dan kunnen koppelen aan gesproken woorden en de situatie. Doordat je kind een gesproken woord (auditief) en gebaar (visueel) als geheel kan opslaan in het brein, wordt het concept van de context of situatie versterkt. Hierdoor ontwikkelt je kind een grotere woordenschat.

Tussen de acht en tien maanden zijn kinderen in staat om zelf voorwerpen aan te dragen binnen de interactie. Ze beginnen dan met het uitdrukken van intenties. Kinderen gaan bewust communiceren, echter nog zonder taal (preverbaal). Met Baby & Kindergebaren kun je je kind in deze fase van zijn ontwikkeling dus al een “stem” geven. Je kind zal door middel van gebaren zijn wensen, gedachten, gevoelens en interesses kunnen uiten. Als ouder krijg je op deze manier een “kijkje” in het hoofd van je kind en kun je samen de wereld ontdekken waarin de taal zo’n belangrijke plek inneemt.

Een goede ouder – kind interactie wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor het goed verlopen van het taalverwervingsproces bij kinderen. Doordat je met Baby & Kindergebaren al in een vroeger stadium met je kind kunt communiceren, stimuleer je de taalontwikkeling en versterk je de band tussen ouder en kind. Je kind zal ervaren dat hij / zij begrepen wordt. Hierdoor zal frustratie verminderen en zelfvertrouwen toenemen. Op deze manier leg je de basis voor een plezierige, intieme en intense interactie met je kind!

Gebaren kunnen ook gebruikt worden bij kinderen met ernstige spraak – taalproblemen en bij kinderen die door een beperking problemen hebben met communiceren of contact maken.

Gebaar Mee - Nog een keer

Gebaar: nog een keer

Gebaar Mee

Gebaar: paddenstoel

Geschiedenis

De Amerikaanse doventolk Joseph Garcia heeft gebarentaal geïntroduceerd bij horende mensen. In 1986 heeft hij met behulp van zeventien families onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van gebarentaal bij horende baby’s van horende ouders. Op basis van dit onderzoek heeft hij zijn proefschrift geschreven. Daarin concludeerde hij dat het gebruik van gebaren bij kinderen vanaf zes maanden oud (of al eerder) als resultaat heeft dat het kind vanaf zijn achtste maand in staat is om door middel van gebaren te communiceren. Joseph Garcia is momenteel een autoriteit op het gebied van babygebaren. Hij vindt het belangrijk om de gebarentaal van dove mensen te gebruiken en zo een brug te slaan tussen de horende gemeenschap en de dovengemeenschap.

Lissa Zeviar heeft in Nederland het Baby & Kindergebaren programma ontwikkeld. Joseph Garcia is hierbij haar grote inspiratiebron geweest. Meer informatie kun je vinden op www.gebarenstem.nl.

Zie FAQ voor antwoorden op de meest gestelde vragen over het gebruik van Baby & Kindergebaren.